Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Opublikowano 14 września 2012 roku

 

W dniu 3 października 2012 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uroczystość, oprócz Studentów i Pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym prezesów i przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym. Uczestniczyli również emerytowani Profesorowie UG, którzy przez wiele lat pracowali na Wydziale. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni. Uroczystość zaszczycił swą obecnością Jego Magnificencja Uniwersytetu Gdańskiego Rektor prof. zw. dr hab. Bernard Lammek.

 

     


W swym wystąpieniu Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski przypomniał genezę utworzenia Wydziału Ekonomicznego sięgającą czasów II wojny światowej, a również mówił o bieżących osiągnięciach Wydziału. Pan Rektor wskazał na dorobek naukowy kadry akademickiej Wydziału, a również mówił o bolączkach i sukcesach całej Uczelni.

Następnie J.M Rektor wraz z Dziekanem WE wręczyli dyplomy  doktora habilitowanego pracownikom Wydziału Ekonomicznego:


•    Hannie Klimek,
•    Krzysztofowi  Grzelcowi,
•    Piotrowi Zientarze.

 

  

 
W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez J.M. Rektora. Ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora nauko ekonomicznych odebrali:

Dr Sławomir Czopur (promotor: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski)
Dr Eliza Farelnik (promotor: ś.p. prof. UWM, dr hab. Dariusz Waldziński)
Dr Anna Hildebrandt (promotor: prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel)
Dr Agata Jarmoszka (promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Sawiczewska)
Dr Marek Jasicki (promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Żurek)
Dr Jarosław Kempa (promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Ćwikliński)
Dr Arkadiusz Ramęda (promotor: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska)
Dr Monika Szmelter (promotor: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski)
Dr Anna Trzuskawska-Grzesińska (promotor: prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek)
Dr Marta Wawrowska-Thrun (promotor: prof. UG, dr hab. Dorota Simpson)
Dr Cezary Wawrzyński (promotor: prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król)
Dr Piotr Zabłocki (promotor: prof. UG, dr hab. Dariusz Filar)
Dr Krzysztof Ziółkowski (promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz

 

  W kolejnej części uroczystości wręczono Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego:
•    Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. zw. dr hab. Janusz Neider za książkę pt. „Słownik skrótów i terminów”
•    oraz prof. UG, dr hab. Ryszard Rolbiecki za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne na rzecz Wydziału Ekonomicznego
•    Nagrodę indywidualną II  stopnia otrzymała prof. UG, dr hab. Monika Bąk za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego
•    Nagrodę indywidualną III stopnia otrzymał dr Jacek Grodzicki za książkę „Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy”
•    Nagrodę zespołową II stopnia otrzymali prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, prof zw. dr hab Włodzimierz Rydzkowski oraz dr Dorota Książkiewicz za książkę „Usługi logistyczne”
•    Nagrody dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi III stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymały: Mirosława Dudek, Bożena Mieszkowska, Hanna Wanasz oraz mgr Anna Żebrowska

 

     

    


Kolejną częścią uroczystości była Immatrykulacja studentów I pierwszego roku. Po złożeniu ślubowania przez Studentów, J.M. Rektor oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli indeksy Studentom I stopnia studiów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

     


Na kierunku ekonomia:
1.    Bojarzyńska Monika
2.    Arendt Dominika
3.    Synak Weronika
4.    Krajka Natasza
5.    Grześkowiak Katarzyna
6.    Piłat Przemysław
7.    Wałachowski Michał
8.    Sośniak Maksymilian
9.    Szatkowska Aleksandra
10.    Granica Michał

     


Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze:
1.    Strot Bartłomiej
2.    Raszkiewicz Dominika
3.    Korzeniewska Sandra
4.    Bagińska Alicja
5.    Czyżewska Agata
6.    Małkowska Karolina
7.    Kalinowska Anna
8.    Paterska Patrycja
9.    Szymborski Jan
10.    Gębora Monika

 

Wykład inauguracyjny nt:
"Rewolucja na Bałtyku – szansa dla regionu i kraju?" 
wygłosił prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski.

 

 

  Ostatnią częścią uroczystości był koncert Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, który wykonał utwory gatunku Negro Spirituals.
Na zakończenie uroczystości wykonano „Gaudeamus Igitur”.