Spotkanie dla studentów ACCA

Opublikowano 30 listopada 2023 roku


Już 5 grudnia 2023 r. (wtorek)  o godzinie 15:00 zapraszamy na spotkanie z ACCA na platformie Teams, na którym:

  • Paulina Pawlik, ACCA, członkini ACCA i Rady Członków ACCA, Manager - EMEA Finance w Bain & Company opowie Wam w stylu PechaKucha o karierze zawodowej z ACCA,
  • opowiemy Wam o zwolnieniach z egzaminów, programie Accelerate i egzaminach ACCA,
  • dowiecie się jak i gdzie budować swoją karierę z ACCA,
  • odpowiemy na Wasze pytania dotyczące ACCA.Dołączcie do spotkania
Click here to join the meeting

(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODhhMzYzYTktNjdmYS00NDM5LThlY2MtNmY2MzEwNWMwMjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2e7de2c-59ba-49fe-8c68-4cd333f96b01%22%2c%22Oid%22%3a%2208945c4e-1bec-4f8c-b4ef-e45b5994bdf5%22%7d)

Do zobaczenia!

ACCA Polska