Otwarte Wykłady Ekonomiczne

Opublikowano 20 listopada 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu Otwartych Wykładów Ekonomicznych w roku akademickim 2023/2024 prowadzonych w formule online na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Jest to już VII edycja wykładów, w dotychczasowych edycjach udział wzięło już ponad 2500 osób, a prowadziło je już 40 wykładowców.

Najbliższy wykład odbędzie się 21.11.2023 r.
Wykład pt. „Rola państwa w gospodarce, czyli spór ekonomistów o interwencjonizm i protekcjonizm” poprowadzi  dr Grzegorz Pawłowski
Moderator: dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG

Wolność czy równość? Niepewność czy bezpieczeństwo? Rozum czy emocje? Jakie dylematy stoją przed ekonomistami? Niedoskonałości rządu i niedoskonałości rynku – jak je pokonać? Rynkowe oraz popytowe szkoły ekonomii dają różne odpowiedzi na te pytania. Podczas wykładu można prześledzić, jak interwencjonizm analizowany jest w skali makroekonomicznej oraz jaki wpływ ma zaangażowanie państwa na aktywność przedsiębiorstw.

Otwarte Wykłady Ekonomiczne mają charakter popularnonaukowy. Ich celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej, jak również pogłębienie wiedzy na temat zagadnień ekonomicznych, w tym pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Wykłady mogą stanowić także cenną pomoc dla nauczycieli i ciekawy materiał dla młodzieży.
Treść wykładów jest spójna z wymogami programu przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Biznes i zarządzanie”.

Wykłady odbywają się w wybrane wtorki w godzinach 17.30-19.00.
Kolejne wykłady odbywać się będą co 2 tygodnie. Daty kolejnych wykładów w semestrze zimowym to: 21.11., 05 i 19.12.2023 oraz 16.01.2024 r.

Zachęcamy bardzo gorąco do udziału!

 

Informacje w sprawie udziału w Otwartych Wykładach Ekonomicznych można także uzyskać pod adresem mailowym: ekonomia@ug.edu.pl

 

Więcej o Otwartych Wykładach Ekonomicznych także na stronach:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego OWE

Facebook Otwarte Wykłady Ekonomiczne