XVI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Opublikowano 20 listopada 2023 roku

W dniach 15.11.2023 r. i 16.11.2023 r. na Wydziale Ekonomicznym UG odbyły się obchody XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP).

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku, w 180 krajach świata przez instytucje, organizacje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości. Organizowane przez nie bezpłatne wykłady, warsztaty, debaty i konkursy pomagają zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, rozwijania startupów, wejścia na rynek pracy i wielu innych. Wydział Ekonomiczny organizuje wydarzenia w ramach ŚTP od 2015 roku.

Tematem przewodnim tegorocznego ŚTP były „Rewolucje technologiczne” i temu to zagadnieniu poświęcona była większość wystąpień prelegentów uczestniczących w wykładach i warsztatach przeprowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UG.  Osoby, które uczestniczyły w wydarzeniu mogły wysłuchać 4 fascynujących wykładów, wziąć udział w 2 inspirujących warsztatach, a także współuczestniczyć w przeprowadzaniu wywiadu z ekspertką z zakresu prowadzenia start-upów.

Licznie zgromadzona publiczność, na którą składali się m.in. studenci UG oraz uczniowie trójmiejskich szkół średnich, którzy przybyli wraz z nauczycielami, mogła m.in. wysłuchać wykładu dr Marii Matusiewicz, pt. Fizyczny Internet, czyli logistyka przyszłości, który przybliżył istotę koncepcji, która bez wątpienia zmieni sposób dystrybucji towarów.

Następnie dr Andrzej Poszewiecki w niezwykle interesujący sposób, wykorzystując zdobycze najnowszej technologii, w tym AI, przedstawił kwestię wpływu zmian technologicznych na rynek pracy i aktywność zawodową, w odniesieniu do obecnych oraz przyszłych pracowników. W trakcie wykładu Znaczenie technologii dla rynku pracy – rewolucja czy ewolucja ukazane zostały wyzwania i możliwości, jakie dla rynku pracy niesie rozwijający się obszar technologii, w tym sztuczna inteligencja, automatyzacja i nowe technologie komunikacyjne.

Ukazując bogactwo tematów i zagadnień prezentowanych podczas pierwszego dnia obchodów ŚTP na Wydziale Ekonomicznym UG, nie można nie wspomnieć o wykładzie dr Sylwii Machowskiej-Okrój, która przybliżyła słuchaczom sposób, w jaki ekonomiści analizują popyt. Skupiła się także na kwestii analizy i narzędzi prognozowania popytu z uwzględnieniem wielu zmiennych. Wykład Jak ekonomiści analizują popyt i czy dobrze mieć wysokie przychody? Analiza i narzędzia prognozowania popytu z uwzględnieniem wielu zmiennych cieszył się dużym powodzeniem, szczególnie klas matematycznych i ekonomicznych.

Adresowane do licealistów zajęcia warsztatowe dotyczyły problematyki Przedsiębiorczości w świecie innowacji (warsztaty przygotowane dla uczniów i przeprowadzone przez dr Małgorzatę Ławreszuk) oraz świadomego podejścia do pierwszych inwestycji (warsztaty W co warto inwestować przeprowadzone przez p. Bartosza Radziewicza, studenta I roku studiów magisterskich).

Ogromnym zainteresowaniem szerokiej publiczności cieszył się wykład pt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, realizowany przez p. Marcina Wąsika-Wiszniewskiego, reprezentującego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

Last but not least tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości był wywiad przeprowadzony przez członków Koła Naukowego HaZet, pod opieką dr Moniki Grottel, zatytułowany Wszystko, co chcemy wiedzieć o prowadzeniu start-upu, ale nie mamy odwagi o to zapytać. Wywiad został przeprowadzony z p. Aleksandrą Hinc z HiBusiness Aleksandra Hinc Kancelaria Radcy Prawnego, która podzieliła się ze słuchaczami swoją bogatą wiedzą na temat zakładania i prowadzenia start-upów.

W otwartych lub specjalnie przygotowanych dla naszych gości wykładach oraz warsztatach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wzięło udział wielu studentów oraz łącznie 14 szkół ponadpodstawowych (w tym: licea ogólnokształcące, licea programów indywidualnych, technika ekonomiczne, zespoły szkół, a w szczególności: klasy matematyczno-fizyczne, ekonomiczne, humanistyczne, matematyczno-geograficzne).

ŚTP na Wydziale Ekonomicznym UG odwiedziło łącznie niemal 500 osób. Pierwszego dnia przybyło 240 uczestników, a drugiego dnia kolejnych prawie 260 osób.
Dziękując wszystkim za tak liczne i aktywne uczestnictwo w tegorocznych obchodach ŚTP pragniemy wszystkich już teraz zaprosić na przyszłoroczne wydarzenie.


Komitet Organizacyjny Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na WE UG:
Dr Ewa Ignaciuk
Dr Magdalena Markiewicz
Mgr Magdalena Pek