Otwarte Wykłady Ekonomiczne

Opublikowano 30 października 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu Otwartych Wykładów Ekonomicznych w roku akademickim 2023/2024 prowadzonych w formule online na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Jest to już VII edycja wykładów, w dotychczasowych edycjach udział wzięło już ponad 2500 osób, a prowadziło je już 40 wykładowców.
Kolejna niezwykle ciekawa edycja jest właśnie przed nami!

Wykłady o treści ekonomicznej i charakterze popularnonaukowym mają na celu zwiększenie świadomości ekonomicznej młodych Polaków, jak również pogłębienie wiedzy na temat zagadnień ekonomicznych, w tym pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Wykłady mogą stanowić także cenną pomoc dla nauczycieli i ciekawy materiał dla młodzieży.
Treść wykładów jest spójna z wymogami programu przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Biznes i zarządzanie”.

Wykłady odbywają się w wybrane wtorki w godzinach 17.30-19.00.
Kolejne wykłady odbywać się będą co 2 tygodnie. Daty kolejnych wykładów w semestrze zimowym to: 24.10., 07 i 21.11., 05 i 19.12.2023 oraz 16.01.2024 r.

Zachęcamy bardzo gorąco do udziału!

Najbliższy wykład odbędzie się 07.11.2023 r.
Wykład pt. „Anatomia inflacji, czyli o tym, dlaczego zmieniają się ceny dóbr i usług  oraz o metodach walki z inflacją” poprowadzi  dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
Moderator: dr Magdalena Markiewicz

Inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, które wpływają na życie codzienne każdego z nas. Wykład koncentruje się na poznaniu mechanizmów, które leżą u podstaw tego zjawiska, a także na omówieniu narzędzi, które ekonomiści i rządy wykorzystują w walce z inflacją. Dlaczego ceny dóbr i usług zmieniają się w czasie i jakie czynniki wpływają na ten proces? Jakie są rodzaje inflacji? Jaka jest skala zjawiska inflacji? Inflacja może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa, dlatego istotne jest zrozumienie, jakie efekty mogą wystąpić w odpowiedzi na wzrost cen. Jakie są metody walki z inflacją, które wykorzystują banki centralne i rządy? Podczas wykładu omówione zostaną niezwykle ciekawe przykłady inflacji na świecie, czynniki wpływające na inflację w różnych krajach i działania, które podjęto w celu jej kontrolowania.
 
 

Informacje w sprawie udziału w Otwartych Wykładach Ekonomicznych można także uzyskać pod adresem mailowym: ekonomia@ug.edu.pl

 

Więcej o Otwartych Wykładach Ekonomicznych także na stronach:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego OWE

Facebook Otwarte Wykłady Ekonomiczne