III edycja kongresu INTERMODAL IN POLAND

Opublikowano 17 czerwca 2023 roku

W Janowie Podlaskim odbyła się III edycja kongresu INTERMODAL IN POLAND, w której wzięła  udział rekordowa liczba 400 uczestników reprezentujących firmy z branży TSL, dostawców technologii i narzędzi IT dla sektora logistycznego, administrację publiczną i uczelnie wyższe.


Podczas kongresu dr Dorota Książkiewicz reprezentująca Wydział Ekonomiczny UG poprowadziła panel dyskusyjny zatytułowany "REPowerEU, kryzys energetyczny i zmiany modalności w transporcie".


Dyskusja dotyczyła kwestii konkurencyjności transportu kolejowego we współczesnych realiach ekonomicznych i geopolitycznych. Operatorzy kolejowi wskazywali na bariery w funkcjonowaniu wynikające przede wszystkim ze wzrostu cen energii, niedostatecznej jakości infrastruktury transportu kolejowego w Polsce oraz braku wystarczającej siły roboczej.

Paneliści  Halina Bajczuk z PKP CARGO S.A., Michał Kotowicz z CTL Logistics Group oraz Marcin Trela z UTK odnieśli się także do możliwości stosowania w przyszłości paliwa wodorowego w transporcie kolejowym.


Debatę zakończyło podsumowanie działań legislacyjnych UE w zakresie wspierania intermodalności oraz transportu kolejowego.


Link do relacji z wydarzenia:

Transformacja energetyczna może wesprzeć transport intermodalny - IntermodalNews IntermodalNews