Warsztaty z zarządzania czasem dla uczniów

Opublikowano 17 czerwca 2023 roku

Dnia 13 maja 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie akademickie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”.

 

Tematem spotkania były „Nawyki skutecznego działania, czyli jak zarządzać sobą w czasie”, a jego uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego województwa pomorskiego.

 

W ramach spotkania uczniowie uczyli się i praktycznie ćwiczyli wiele elementów w zakresie jednej z ważnych umiejętności z obszaru kompetencji społecznych, czyli umiejętności zarządzania czasem. Zajęcia obejmowały teoretyczne i praktyczne podstawy zagadnień planowania  czasu, a także osiągania kompromisów w tym zakresie.

 

Uczestnicy pracowali zarówno indywidualnie,  jak i zespołowo. Na tym etapie ujawniły się różnice w indywidualnym postrzeganiu czasu, konieczność dostosowania własnych harmonogramów do potrzeb nie tylko własnych, ale również innych osób, a także uwzględnienia elementów, których często nie bierze się pod uwagę w ramach zarządzania czasem.

W ramach zajęć odbył się wykład przedstawiający uczestnikom proces zarządzania czasem oraz część warsztatowa na temat wyznaczania celów. Na podstawie poznawanych technik i metod planowania i zarządzania czasem uczestnicy opracowali własny zestaw sposobów dotyczących radzenia sobie z nawykami dotyczącymi zarządzania czasem.

Aktywna forma zajęć sprzyjała budowaniu umiejętności komunikacyjnych w pracy zespołowej, a wszyscy uczestnicy włączali się z zaangażowaniem we wszystkie, bardzo liczne zadania podczas warsztatów.

 

Prowadzący życzą wszystkim uczestnikom realizacji wyznaczonych celów, efektywnego zarządzania czasem i podejmowania ciekawych wyzwań!

 

Warsztaty przygotowali i poprowadzili:
dr Magdalena Markiewicz i mgr Przemysław Wysiński z Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego.

 

 

Współpraca w ramach budowania kompetencji społecznych w ramach programu „Zdolni z Pomorza” jest inicjatywą dr Magdaleny Markiewicz, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego UG.

 

Zarządzanie czasem jest cenną kompetencją, którą zwykle trenujemy przez całe życie.


Warto dodać, że podczas studiów na Wydziale Ekonomicznym studenci kierunków prowadzonych w języku polskim „Ekonomia”, „Międzynarodowe stosunki gospodarcze”, a także kierunków anglojęzycznych „International Business” oraz „Logistics and Mobility” poznają  wiele aspektów zarządzania czasem.

 

Dotyczy to nie tylko planowania czasu podczas samego procesu studiowania, ale również jest przedmiotem analizy i podniesienia wiedzy i kompetencji w ramach takich przedmiotów stanowiących ważne uzupełnienie wiedzy ekonomicznej, jak np. (w zależności od specjalności czy modułu specjalnościowego):

„Zarządzanie projektami”, "Ewaluacja i kontrola projektów , Projekty w praktyce", "Zarządzanie projektem międzynarodowym", "Projekty biznesowe w praktyce", "Metody i techniki zarządzania projektami", "Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie", "Projektowanie biznesowe", "Kierowanie projektami" czy "Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie".