V Kongres „Ekonomia dla zdrowia”

Opublikowano 12 grudnia 2022 roku

Kolejna już edycja konferencji poświęcona była aktualnym problemom funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, analizom ekonomicznym w tym sektorze gospodarki oraz problemom ekonomicznym związanym z nowoczesnymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającym na efektywność podmiotów ochrony zdrowia. Dyskusje w kolejnych panelach prowadzili naukowcy z zakresu nauk ekonomicznych, praktycy ochrony zdrowia i przedstawiciele ministerstwa zdrowia, NFZ oraz ZUS.


Prof. B. Majecka wzięła udział w panelu eksperckim poświęconym użyteczności analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia i swoje wystąpienie poświęciła w głównej mierze przedstawieniu kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology, który od 2020 roku jest prowadzony na Wydziale Ekonomicznym UG, przy współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG. Doświadczenia oparte na kształceniu studentów, a obecnie absolwentów pierwszego, zakończonego już rocznika, a także tematyka podejmowanych przez tych studentów badań w ramach przygotowywania prac magisterskich dowodzą, że kształcenie ekonomiczne kadr w ochronie zdrowia jest niezbędne dla zapewniania podmiotom zdrowotnym sprawności działania. Potwierdza się użyteczność różnorodnych analiz ekonomicznych dla podnoszenia poziomu wiedzy kadr jednostek ochrony zdrowia, a tym samym kształtowania ich pozytywnych postaw wobec zmian, szczególnie o charakterze innowacyjnym.
 

Bardzo interesującą częścią Kongresu była prezentacja najnowszego sprawozdania Health at a glance: Europe przez p. Gaetana Lafortune z OECD.