Jak wykorzystać narzędzia morskiego planowania

Opublikowano 08 listopada 2022 roku

Jak efektywnie wykorzystać narzędzia morskiego planowania przestrzennego? W dniu 19 października na  Wydziale Prawa i Administracji kwestię tę omawiały członkinie Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland. Spotkanie to jedna z pierwszych inicjatyw nowopowstałego Centrum Badań nad Gospodarką Morską, na czele którego stoi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG.

Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland to polska organizacja będąca częścią międzynarodowego ugrupowania WISTA International, którego misją jest promowanie kariery kobiet w gospodarce morskiej.

WISTA International podejmuje działania skierowane na zmniejszenie nierówności płacowych, stworzenie globalnej sieci kontaktów oraz umożliwienie korzystania z dodatkowych szkoleń dla kobiet pracujących w różnych sektorach gospodarki morskiej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie jest WISTA International AGM & Conference. Tegoroczna edycja odbędzie się w Genewie. Udział w tym wydarzeniu to świetna okazja do odbycia profesjonalnych dyskusji o współczesnych wyzwaniach międzynarodowego obrotu morskiego, w tym o transformacji energetycznej w gospodarce morskiej oraz roli transportu morskiego wobec toczących się na świecie konfliktów, a także cyfryzacji w przemyśle morskim.

W Polsce misję WISTA International spełnia WISTA Poland. Organizacja wspiera kobiety pracujące w gospodarce morskiej, umożliwia im nawiązanie zawodowych kontaktów, rozwój oraz podnoszenie kompetencji. WISTA Poland współpracuje z wieloma organizacjami i przedsiębiorcami gospodarki morskiej.

W dniu 19 października br. na Wydziale Prawa i Administracji zebrały się członkinie WISTA Poland. Tematem spotkania było morskie planowanie przestrzenne. Dyskusja dotyczyła bardziej efektywnego wykorzystania instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem oraz gospodarczego wykorzystania polskich obszarów morskich, m.in. w kontekście budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Podczas dyskusji korzystano z dorobku projektu SEAPLANSPACE (www.seaplanspace.ug.edu.pl).  

Wydarzenie było jedną z pierwszych inicjatyw nowopowstałego w UG Centrum Badań nad Gospodarką Morską, którym kieruje dr hab. Dorota Pyć, prof. UG. Podstawowy cel Centrum to promowanie i wspieranie rozwoju wszystkich obszarów gospodarki morskiej przez działania służące systematyzacji potrzeb badawczo-rozwojowych w interdyscyplinarny sposób oraz budowanie i wzmacnianie morskiej świadomości społecznej. Wiąże się to z katalogiem kierunków i tematów stosowanych badań naukowych i prac rozwojowych, których realizacja jest oczekiwana przez podmioty współtworzące gospodarkę morską.
Źródło UG