Ambasador Karier UE

Opublikowano 12 lutego 2021 roku

Rozpoczął się nabór kandydatów do kolejnej edycji programu Studencki Ambasador Karier UE na rok akademicki 2021/2022


Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO): https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_plStudentów Wydziału Ekonomicznego UG, zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o przesłanie:

  • CV,
  • listu motywacyjnego,


przygotowanych w językach: polskim i angielskim
(sugerujemy przygotowanie życiorysu na bazie CV europass - https://europa.eu/europass/pl)


do dnia 8 marca 2021 r. (termin został przedłużony)

na adres e-mail: m.balicka@ug.edu.pl

 

 


Spośród kandydatów z Uniwersytetu Gdańskiego zostanie wyłoniona jedna osoba, której kandydatura zostanie zgłoszona do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów - ambasadorów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku br. (na koszt EPSO).

KPRM będzie kierować się m.in. następującymi kryteriami:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1;
  • przewidywany termin ukończenia studiów nie wcześniejszy niż w roku akademickim 2021/2022, z preferencją dla niższych roczników studiów;
  • nieuczestniczenie w analogicznym szkoleniu w Brukseli w dwóch poprzednich edycjach programu;
  • doświadczenie w studenckiej współpracy europejskiej, działalności charytatywnej/studenckiej, itp.


Wszyscy pozostali uczestnicy programu zostaną zaproszeni do szkolenia w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO (KPRM nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. noclegu w Warszawie).

Szkolenia, w zależności od sytuacji pandemicznej, będą miały formułę stacjonarną lub on-line.