Konkurs

Opublikowano 12 kwietnia 2013 roku

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak:

  • polityka rynku pracy,
  • działalność instytucji rynku pracy,
  • aktywizacja zawodowa i jej efektywność,
  • zawodoznawstwo,
  • kształcenie na potrzeby rynku pracy,
  • dyskryminacja na rynku pracy,
  • migracje za pracą.


Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 22 października 2013 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

  • I stopnia - laptop,
  • II stopnia - tablet,
  • III stopnia - cyfrowy aparat fotograficzny.


Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu "Kurs na pracę", Wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i zamieszczone na stronie internetowej urzędu.

Termin nadsyłania zgłoszeń - do 22 października 2013 r.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej:

http://www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/