Dodatkowa rekrutacja

Opublikowano 19 października 2022 roku

Zapraszamy studentów Wydziału Ekonomicznego do aplikowania na studia (jeden semestr = 5 miesięcy) w roku akademickim 2022/2023:

 1. w Jordanii na Yarmouk Univeristy w Ibrid (https://economics.yu.edu.jo/index.php/en/it-faculty/about-faculty);

  Aplikować mogą studenci wszystkich kierunków i specjalności na WE:
  -  studenci 2 roku studiów licencjackich – wyjazd  w semestrze letnim 2022/2023;
  -  studenci 1 roku studiów drugiego stopnia – wyjazd w  semestrze letnim 2022/2023.

  O wyjazd nie mogą ubiegać się:
  - studenci I i III roku studiów pierwszego stopnia oraz  II roku studiów drugiego stopnia;
  - studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący łącznie 12 miesięcy pobytu w ramach Erasmus  na studiach pierwszego i/lub drugiego stopnia.


Zgłoszenia proszę wysyłać do 21.10.2022 do godz. 15.00 na adres mailowy: dr Renata Orłowska; renata.orlowska@ug.edu.pl