Ostatnie miejsca na szkolenie Lean Six Sigma

Opublikowano 18 października 2022 roku

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, KTÓRE ZACZYNA SIĘ POJUTRZE!

 

 

Jest to element projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) (M2, Zadanie 4, poz. 28).


TEMATYKA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt to intensywny, 8-dniowy kurs (8 dni szkoleniowych, łącznie 64 godziny szkoleniowe) z zakresu wykorzystania metodyki Lean management oraz Six Sigma, dotyczącej ciągłej poprawy jakości opartej o statystyczną analizę procesów. Lean Six Sigma jest szeroko wykorzystywana na świecie w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, w tym logistycznych czy finansowych.

TRYB SZKOLENIA

Ze względu na pandemię COVID-19 szkolenie będzie się odbywać w trybie online na platformie MS Teams.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia, na czas szkolenia i przygotowania się do egzaminu certyfikującego (teoretycznego). Dla każdego użytkownika zostaną przygotowane materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia i będzie zobowiązany do wzięcia udziału teoretycznym egzaminie certyfikującym.

Szkolenie będzie prowadzone przez wykonawcę wybranego w przetargu publicznym, firmę Weil Consulting, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Lean Six Sigma dla różnych organizacji biznesowych i pozabiznesowych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy studenci na Wydziale Ekonomicznym UG (na kierunku Ekonomia i MSG) z wyłączeniem studentów I roku studiów I stopnia. Szczegółowe zasady rekrutacji i grupy docelowe szkolenia zawiera Regulamin naboru.TERMIN SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się w dniach:

20,21,27,28 października, 3,4,17,18 listopada 2022 r.

 

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

 

Na prośbę studenta będą wystawiane usprawiedliwienia z zajęć na uczelni.

Szczegółowych informacji nt. treści dostarcza harmonogram szkolenia.

Zgłoszenia są dokonywane mailowo na adres email: agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl

Zgłoszenie polega na przesłaniu następujących informacji:
Imię i nazwisko uczestnika, rok studiów, stopień studiów, kierunek, specjalność, preferowana grupa (I lub II).Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Agnieszki Szmelter-Jarosz,  najlepiej mailowo: agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl