Harmonogram zapisów na PDW, seminaria

Opublikowano 14 września 2022 roku
Zapisy na przedmioty do wyboru


Poniedziałek, 19.09.2022, godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

 • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1),
 • 2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (2 SS2)


UWAGA STUDENCI: każdy ze studentów (zarówno I, jak i II stopnia studiów) jest zobligowany do wyboru w czasie studiów jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim (na każdym stopniu)

Zapisy na przedmioty do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych trwają do wtorku 27.09.2022r. do godz. 12.00.
Około godz. 15.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów do wyboru.

Po tym terminie osoby zapisane na przedmioty, które nie zostaną uruchomione mają obowiązek wypisania się z przedmiotów i zapisania się na dostępne przedmioty w terminie do 3.10.2022r. do godz. 9.00.

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 7.10.2022r. o godz. 13.00 po dokonaniu wyboru przez studentów Erasmusa.

Uwaga!
W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie od 9.09 do 15.09.2022r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we

Poniedziałek, 26.09.2022r., godz. 14.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

 • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1 EK, 3 NS1 MSG)
 • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia (2 NS2 MSG)
 • 1 rok niestacjonarnych studiów II stopnia (1 NS2 EK, 1 NS2 MSG) - oprócz studentów grupy 1 WdF (ACCA) NS2 EK*).


*) Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych.
Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty uczenia się z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia niestacjonarne trwają do 20.10.2022r. do godz. 12.00.
 

Piątek, 23.09.2022r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1. studiów II stopnia stacjonarnych (1 SS2,) kierunków: ekonomia i msg.

Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych.
Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty uczenia się z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia stacjonarne trwają do dnia 30.09.2022r. do godz. 13.00.

 

 

Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne

 

Czwartek, 22.09.2022r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

 • 2 SS1 EK, 2 SS1MSG: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna

Piątek, 30.09.2022r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

 • 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2022r. do godz. 10.00.
Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 20.10.2022r. do godz. 10.00.

 Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".
 

ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE
studia stacjonarne: 1 L&M SS2 EK, 1 IB SS2 MSG
studia niestacjonarne: 1 NS2 EK, 1 NS2 MSG • studia stacjonarne (1 L&M SS2 EK, 1 IB SS2 MSG)

  Czwartek, 22.09.2022r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie

  Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 30.09.2022r. do godz. 10.00.
 • studia niestacjonarne (1 NS2 EK, 1 NS2 MSG)

  Wtorek, 25.10.2022r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie
  Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 10.11.2022r. do godz. 10.00.


 


 ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE
(2 NS1 EK, 2 NS1 MSG ) • studia niestacjonarne I stopnia (2 NS1 EK, 2 NS1 MSG)

Poniedziałek, 24.10.2022r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria licencjackie (ekonomia i msg):

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 10.11.2022r. do godz. 10.00.

 

 
Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".