Kongres Młodej Nauki

Opublikowano 04 maja 2022 roku

Zapraszamy studentów, doktorantów i młodych naukowców do zgłaszania referatów i posterów na II KMN, który odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

W ramach konferencji w kilkudziesięciu panelach, kilkuset młodych naukowców będzie mogło zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy i nawiązać kontakty naukowe i nie tylko. Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie będzie ograniczona, przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

Spis wszystkich paneli znajdziesz na stronie https://kongresmlodejnauki.pl/panele/

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym.

Zapisy i informacje o opłatach na stronie https://kongresmlodejnauki.pl/referat-plakat/

Kontakt:
Biuro Kongresu Młodej Nauki
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 1a (budynek administracji),
pok. 409, 80-309 Gdańsk
mail: kongresmlodejnauki@ug.edu.pl