Publikacja artykułów w zeszytach studenckich

Opublikowano 05 października 2012 roku

TERMIN PRZESŁANIA ARTYKUŁÓW – DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.
Więcej informacji: http://www.knfm.org/naszestudia/index.htm