Obrona doktorska mgr. Filipa Borysewicza

Opublikowano 28 czerwca 2021 roku
 

 

 

 

W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Filipa Borysewicza

na temat: 

„Problem konsolidacji finansów publicznych w Polsce. Oceny metodologiczne”.

 

Promotorem pracy był dr hab. Henryk Ćwikliński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  • prof. dr hab. Jan Borowiec (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej.  

W dniu 24 czerwca 2021 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!