Obrona doktorska mgr Ranaty Leśniak

Opublikowano 18 marca 2021 roku
 

 

 

W dniu 5 marca 2021 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Leśniak

na temat: 

„Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej”.

 

Promotorem pracy była prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
    im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Komisja przyjęła obronę rozprawy doktorskiej.  

W dniu 18 marca 2021 r. Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse i wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.


  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!