Zaproszenie na seminarium naukowe

Opublikowano 14 grudnia 2018 roku

Zapraszamy pracowników Wydziału Ekonomicznego na seminarium naukowe z udziałem gościa z Uniwersytetu z Agder - Profesora Ilana Alona, które odbędzie się w dniu 18 grudnia o godz. 13.30 w sali C303.


Temat seminarium: Publishing with Impact factor – editors expectations and author’s mistakes.Profesor Ilan Alon pracuje na Uniwersytecie w Agder w Norwegii i specjalizuje się w badaniach z zakresu biznesu międzynarodowego, strategii wejścia na rynki zagraniczne, ryzyka politycznego, inteligencji kulturowej i rynków wschodzących. Stopień doktora uzyskał na Kent State University (USA), a prace są publikowane w takich czasopismach jak: Harvard Business Review, Management International Review, International Business Review, Journal of International Marketing, and International Marketing Review. Profesor Ilan Alon piastuje również  stanowisko Editor-in-Chief czasopisma International Journal of Emerging Markets znajdującego się w bazie SCOPUS i indeksowanego w ramach Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) oraz European Journal of International Management również indeksowanego w Scopus i Journal Citation Reports.