Współpraca z Brno University of Technology

Opublikowano 25 lipca 2023 roku

W dniu 20 lipca 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego gościliśmy delegację z Brno University of Technology.

 

W czasie wizyty dyskutowano o wspólnych obszarach zainteresowań naukowych, badawczych i edukacyjnych . Omawiano także organizacyjne aspekty współpracy oraz utworzenia wspólnych programów studiów.
Tematem rozmów były także inicjatywy takie, jak formuła International Week, jak również wyzwania dotyczące nowych technologii. Spotkanie było także okazją do podzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie współpracy obu uczelni wyższych.


W wizycie wzięli udział prodziekan ds. współpracy zewnętrznej Wydziału Biznesu i Zarządzania BUT dr inż. Pavel Mracek oraz pracownicy Dziekanatów Wydziału Biznesu i Zarządzania z Brno University of Technology.

Z gośćmi spotkali się: prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym WE UG, dr Magdalena Markiewicz, koordynator ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Joanna Kuczewska prof. UG, koordynator Erasmus+ ds. studentów przyjeżdżających, dr hab. Anna Blajer - Gołębiewska, dr Aleksandra Borowicz oraz pracownicy Dziekanatu WE UG, kierownik mgr Beata Szalkowska oraz mgr Monika Lewiniec.Wizyta była istotnym elementem rozwoju dotychczasowej współpracy, w ramach której m.in. złożono wspólną aplikację Erasmus Mundus Design Measures ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIG oraz zorganizowano warsztaty naukowe (wymiana zainteresowań naukowych i projektów badawczych pomiędzy pracownikami Wydziału Ekonomicznego UG i Wydziału Biznesu i Zarządzania BUT „Science Speed Dating”).


Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG i Wydziału Biznesu i Zarządzania BUT pracują nad uruchomieniem programu double-diploma, którego pierwsza pilotażowa edycja planowana jest na rok akademicki 2024/2025.