Projekt "Digi Mates" w konkursie Erasmus+

Opublikowano 18 lutego 2021 roku

Głównym założeniem projektu „Opracowanie innowacyjnej, zgrywalizowanej i interaktywnej metody zaawansowanego zdobywania umiejętności poprzez e-nauczanie i e-uczenie” jest opracowanie strategii digitalizacji w edukacji, dzięki której możliwe będzie zwiększenie skuteczności nauczania i umiejętności dydaktycznych w warunkach pandemii. Projekt ma na celu poszerzenie umiejętności nauczycieli bazując na łączeniu teorii z praktyką, wsparciu z wykorzystaniem technologii cyfrowych i wymianie najlepszych praktyk pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi.

Projekt Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills’ / Opracowanie innowacyjnej, zgrywalizowanej i interaktywnej metody zaawansowanego zdobywania umiejętności poprzez e-nauczanie i e-uczenie (DigiMates) znalazł się na liście projektów ocenionych w konkursie Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+.

Projekt DigiMates, zgodnie z założeniami konkursu w ramach Programu Erasmus+, przewiduje opracowanie strategii digitalizacji w edukacji, tym samym zwiększając skuteczność nauczania i umiejętności dydaktycznych w warunkach pandemii. Projekt ma na celu poszerzenie umiejętności nauczycieli, bazując na łączeniu teorii z praktyką, wsparciu z wykorzystaniem technologii cyfrowych i wymianie najlepszych praktyk pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi. W projekcie zakładane jest wdrożenie nowoczesnych technologii (w tym platform online, filmów dostępnych online, gamifikacji, itp.), które stanowią platformę transformacji konwencjonalnego środowiska nauczania w środowisko cyfrowe. Projekt odnosi się do doświadczeń i rekomendacji The NICE Network (The New Initiative and Challenges in Europe) i koncentruje się na umiędzynarodowieniu, dzieleniu się różnymi doświadczeniami, opracowaniu i wdrożeniu wirtualnej mobilności studentów i nauczycieli.

Konsorcjum projektu tworzą: University of Ljubljana (Lider; Słowenia), Heilbronn University (Niemcy), University of Leon (Hiszpania), Dokuz Eylul University (Turcja), University of Gdansk (Polska).

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego.

Zgodnie z założeniami konkursu „Innowacyjne praktyki w erze cyfrowej”, Program Erasmus+ wspiera wdrażanie technologii cyfrowych oraz innowacyjnych i otwartych metod pedagogicznych w edukacji. Wspiera również wykorzystanie europejskich ram kompetencji cyfrowych nauczycieli, obywateli i organizacji, w tym rozwój i wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych oraz bezpłatnego i otwartego oprogramowania edukacyjnego. Priorytetowo traktuje działania promujące innowacyjne metody i narzędzia nauczania, szkolenia, uczenia się i oceniania, jako siły napędowe poprawy uczenia się przez całe życie. Wspomaga proces edukacji w czasie pandemii COVID-19, dlatego szczególną uwagę zwraca na działania projektowe, przyczyniające się do budowania gotowości do edukacji cyfrowej i łagodzenia wpływu kryzysu, na niektóre z najbardziej dotkniętych sektorów.