Projekt "InCompEdu" w ramach Programu Erasmus+

Opublikowano 18 lutego 2021 roku

Projekt pt. „Innovative competence in on-line higher education” (InCompEdu), którego celem jest opracowanie metodologii i międzynarodowych narzędzi wspierania edukacji on-line, znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Programu Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet Gdański, a kierownikiem dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego UG.

Pandemia COVID-19 stanowi poważne wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Nagłe przejście na nauczanie on-line wystawia na próbę infrastrukturę uczelni. Jest to również wyzwanie dla nauczycieli akademickich, którzy nie mają doświadczenia w pracy w takich warunkach.

- Pojawiła się potrzeba opanowania zarówno nowych umiejętności informatycznych, ale też opracowania metodologii tworzenia i prowadzenia kursów online. Ponieważ nie wszystkie uczelnie w równym stopniu sprostały tym wyzwaniom, konieczne jest dzielenie się wiedzą czy doświadczeniem, które uczelnie zdobyły w ciągu ostatniego semestru akademickiego  - mówi dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego UG, kierownik projektu. - Opracowanie narzędzi i metodologii wspierania edukacji on-line stało się w obecnych czasach pewną koniecznością. Chcemy stworzyć je tak, by zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, jak najbardziej angażujący studentów.

Wiele europejskich uniwersytetów pracuje nad wdrożeniem rozwiązań edukacyjnych on-line w trybie przyspieszonym, opierając się jedynie na własnych wysiłkach. Biorąc pod uwagę fakt, że mobilność zarówno studentów, jak i nauczycieli jest również bardziej ograniczona do mobilności on-line, w tym do tworzenia np. wirtualnej mobilności w ramach programu Erasmus+, wskazane jest opracowanie wspólnych, uniwersalnych rozwiązań w zakresie internetowych programów nauczania i narzędzi informatycznych do nauczania, które mogłyby być wykorzystywane nie tylko w ramach jednej uczelni lub kraju, ale o zasięgu międzynarodowym.

W projekcie założono, iż eksperci w dziedzinie technologii edukacyjnych z różnych krajów podzielą się swoimi najskuteczniejszymi pomysłami i doświadczeniami, które mogą zostać przyjęte/zaadaptowane przez innych nauczycieli akademickich.

Konsorcjum projektu, poza Uniwersytetem Gdańskim, tworzą także: University of  Turku (Finlandia), University of Primorska (Słowenia), University of Alba Iulia (Rumunia), University of Rome Tor Vergata (Włochy).

Budżet trwającego dwa lata projektu (lata 2021-2023), to blisko 250 tys. EUR.