Erasmus+ 2020-2021/ zmiana procedury

Opublikowano 16 lipca 2020 roku

Biorąc pod uwagę ostatni Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 lipca 2020 roku (https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/97627/zarzadzenie_nr_komunikat_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_3_lipca_2020_roku_komunikat_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_3_lipca_2020_roku_w) oraz uwzględniając ustalenia SOP Erasmus+ z Panem Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, informujemy o dodatkowym, obowiązkowym elemencie procedury aplikowania o wyjazd w ramach programu Erasmus+:

 

Beneficjent rozpoczynający naukę w uczelni  partnerskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 jest zobowiązany do złożenia indywidualnego podania  z prośbą o umożliwienie wyjazdu za granicę, w celu studiowania w ramach Programu Erasmus+ w trakcie ogólnie obowiązującego, czasowego wstrzymania wyjazdów zagranicznych, zawartego w  komunikacie Pana Rektora.

Podanie należy skierować do Pana Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego,  prof. UG

 

Podanie ze zgodą Pana Prorektora (skan) należy zamieścić w dedykowanym miejscu w ESRS najpóźniej w dniu kontaktu telefonicznego z SOP Erasmus+, w celu ustalenia warunków podpisania umowy cywilno-prawnej ( z reguły na 2-3 tygodnie przed planowanym wyjazdem)

 

Przykładową treść podania o zgodę na wyjazd można znaleźć na dole tej strony: https://ekonom.ug.edu.pl/web/international/index.html?lang=pl&ao=formularze