Wymiana studencka

Opublikowano 13 lutego 2020 rokuWymiana studencka z SUNY Maritime College of New York (http://www.sunymaritime.edu/)


Zapraszamy studentów II roku studiów licencjackich do wzięcia udziału w jedno-semestralnym programie wymiany studentów z uczelnią partnerską z USA. Podstawowym kryterium wyboru kandydatów będzie ocena wyników kształcenia oraz udział w pracach na rzecz wydziału, uczelni czy innej działalności społecznikowskiej.

Zgodnie z zasadami programu kandydaci na wyjazd muszą dokonać wyboru zajęć, na które chcieliby uczęszczać, posiadać biegłą znajomość języka angielskiego, oraz środki pokrywające koszty przelotu, wyżywienia i ubezpieczenia oraz zakupu potrzebnych podręczników.

Formularze aplikacyjne umieszczone są poniżej lub w zakładce dr. J.Grodzickiego „Materiały dla studentów”

Dokumenty należy składać mailowo (jacek.grodzicki@ug.edu.pl) do dnia 26.02.2020.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej potencjalni kandydaci zostaną powiadomieni mailowo.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie 19.02 o godz. 17.00 do sali nr. C 307