Staż naukowo-dydaktyczny w Chinach

Opublikowano 01 lipca 2019 roku

Dr Anna Blajer-Gołębiewska odbyła dwumiesięczny staż naukowo-dydaktyczny w Guizhou University of Finance and Economics w Chinach. Staż odbył się na zaproszenie China Scholarship Council – International Scholarly Exchange Curriculum Program. Pobyt na uczelni w charakterze profesora wizytującego umożliwił również zapoznanie się z ofertą kształcenia oraz ze specyfiką funkcjonowania chińskiej uczelni.