Wizyta studyjna w siedzibie WTO

Opublikowano 10 maja 2019 roku

Studenci IB w siedzibie ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI HANDLU (WTO) w Genewie

Z inicjatywy  dr hab. Krystyny Żołądkiewicz, prof. nadzw. i dr Renaty Orłowskiej, w dniach 7-12 kwietnia 2019 r. 21 studentów 2-go roku studiów magisterskich International Business uczestniczyło w warsztatach w siedzibie WTO w Genewie. Wizyta studyjna odbywała się i została w pełni sfinansowana z funduszy Projektu ProUG; POWR.03.05.00-00-Z308/17. Podczas wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się z pracą najważniejszych - z punktu widzenia gospodarki światowej – organizacji: WTO, ONZ, UNCTAD i ITC.

Wizyta studyjna to niewątpliwie sukces zarówno organizatorów, jak i studentów, którzy poza wiedzą u źródeł, przeżyli wspaniałą przygodę i mieli okazję uczenia się w miejscach, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące świata. Udział w tym projekcie zwiększa przewagę studentów na rynku pracy.

Projekt zakłada realizację warsztatów w ramach wizyty studyjnej w kolejnym roku akademickim.