Rekrutacja na stypendium

Opublikowano 04 kwietnia 2019 roku

Drodzy studenci, do 30.04.2019 trwać będzie rekrutacja na stypendium do Beijing Institute of Technology w Pekinie. Nauka trwa jeden semestr z możliwością przedłużenia na kolejny. Stypendium pokrywa koszt nauki na prestiżowej chińskiej uczelni lub kurs języka chińskiego, oraz daje możliwość bezpłatnego skorzystania z akademika. Stypendium nie pokrywa kosztów przelotu oraz wyżywienia studenta.

Rozliczenie roku następuje poprzez wybranie przedmiotów będących odpowiednikami kursów występujących na Wydziale Ekonomicznym i przekazanie ich do akceptacji władz wydziału (już w czasie trwania stypendium, obecnie lista przedmiotów do wyboru nie jest jeszcze dostępna). Zajęcia na BIT prowadzone będą w języku angielskim. Przedmioty podstawowe, oraz kierunkowe, jeśli nie będą miały ekwiwalentów na kursach zorganizowanych na Beijing Institute of Technology, student będzie musiał zaliczyć po powrocie.

Więcej informacji i formularze do wypełnienia dostępne są na stronie:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/international/index.html?lang=pl&ac=studia_w_chinach

W celu zgłoszenia chęci odbycia stypendium proszę o przesłanie skanu formularza na adres: t.bielinski@ug.edu.pl