Wizyta studentów z Antwerp Management School

Opublikowano 14 marca 2019 roku

W dniach 11.-15.03 na Uniwersytecie Gdańskim gości grupa studentów z Antwerp Management School z Belgii. Studenci zainteresowani są historią transformacji ekonomicznej w Polsce: w jaki sposób społeczeństwo polskie przyzwyczajało się do nowej ekonomicznej rzeczywistości, czy wpływy komunistycznej gospodarki są jeszcze odczuwalne po blisko 30 latach funkcjonowania w innym świecie? Studenci zostali zaproszeni przez Prorektora do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. Monikę Bąk do wysłuchania cyklu wykładów na temat przemian ekonomicznych w Polsce wygłoszonych przez autorytety Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie ekonomii: prof. dr. hab. Annę Zielińską Głębocką,  prof. Henryka Ćwikilńskiego oraz prof. Stanisława Umińskiego.