Wydział Ekonomiczny UG w Kalingradzie

Opublikowano 08 października 2018 roku

29 września 2018 w Kaliningradzie (Rosja) odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Kultury Polskiej. Impreza ta miała miejsce w Muzeum Światowego Oceanu.

Jednym z kluczowych elementów Festiwalu była promocja oferty uczelni z północnej Polski adresowana do licealistów zamieszkujących w Obwodzie Kaliningradzkim. Biorąc pod uwagę historię Kaliningradu, mieszkańcy Obwodu nie stanowią jednolitej społeczności narodowościowej. Jest to raczej konglomerat tożsamościowy, a jedną z grup mieszkańców są osoby o polskich korzeniach lub mające przodków zamieszkujących na terenach byłego zaboru pruskiego. Młode pokolenie jest otwarte na świat i pragnie rozeznać różne możliwości studiowania. Stąd duże zainteresowanie polskimi uczelniami wyższymi.

Największe stoisko zaprezentował Uniwersytet Gdański. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów UG prezentowali w języku rosyjskim ofertę programową oraz warunki studiowania w Polsce.

Wydział Ekonomiczny reprezentowany był przez dr Sławomira Antkiewicza z Instytutu Handlu Zagranicznego. Przedstawił on w języku rosyjskim genezę Wydziału Ekonomicznego, a także kierunki studiów i specjalności oferowane na Wydziale.

Dr Sławomir Antkiewicz omówił też zasady wymogi rekrutacyjne, strukturę Wydziału Ekonomicznego oraz perspektywy zawodowe rysujące się przed absolwentami. Wygłosił też wykład merytoryczny dotyczący istoty i rodzajów funduszy inwestycyjnych.

Kilkuset uczniów szkół średnich Obwodu Kaliningradzkiego było słuchaczami prezentacji przedstawicieli poszczególnych wydziałów. Natomiast przez cały dzień festiwalowy przez Muzeum Światowego Oceanu i stoisko Uniwersytetu Gdańskiego przewinęło się kilka tysięcy osób.

W drugiej części dnia dr Sławomir Antkiewicz brał udział w spotkaniu z przedstawicielami uczelni wyższych w Kaliningradzie. Omawiano m.in. możliwości współpracy naukowej pomiędzy pracownikami Wydziału Ekonomicznego UG, a naukowcami z uczelni mających siedzibę w Obwodzie.

Elementem Festiwalu było też wkopanie symbolicznego drzewka przyjaźni przed budynkiem Muzeum Światowego Oceanu oraz uroczysty przemarsz uczestników imprezy po głównym placu muzealnym.

Ponadto przez cały dzień trwania wydarzenia na scenie głównej występowały zespoły artystyczne z Kaszub, Warmii i Mazur. Na największym stoisku – Uniwersytetu Gdańskiego – goście mogli porozmawiać o ofercie dla kandydatów, zapoznać się ze strukturą m.in. Wydziału Ekonomicznego oraz odpocząć w strefie relaksu na leżakach z logo UG.

Maturzyści z Obwodu Kaliningradzkiego pytali o konkretne kierunki na Wydziale Ekonomicznym, opłaty za studiowanie, ceny w domach studenckich i przybliżone koszty życia w Sopocie. Zainteresowani byli również dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji oraz stopniem znajomości języka polskiego podczas studiów na Wydziale Ekonomicznym. Szczególne zainteresowanie budziła anglojęzyczna specjalność International Business na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Na zakończenie festiwalu - Rafał Kosiba - Wicekonsul ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, podziękował Uniwersytetowi Gdańskiemu, w tym Wydziałowi Ekonomicznemu za udział w Festiwalu Kultury Polskiej.


Autorką fotografii jest Pani Magdalena Nieczuja - Goniszewska.