Automatyczny System News

Automatyczny System News (ASN)

został zaprojektowany aby w sposób prosty, szybki i wydajny umieścić  informację na stronie Wydziału Ekonomicznego i w Wydziałowym Kalendarzu Wydarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 Jak to działa ?

Podstawową zasadą ASN jest to, że osoba umieszczająca wiadomość kreuje jej wygląd przez udostępniony edytor ASN. Pracownicy Wydziału mogą  umieszczać  informacje poprzez :

  • zalogowanie się na Wydziałowy  portal pracownika (wymóg posiadania odpowiednich uprawnień)
  • sekretariat swojej jednostki

 

Osoby z zewnątrz aby umieścić informację muszą posiadać odpowiedni bilet logowania,  który można otrzymać wysyłając e-mail do administratora wydarzeń na adres: ekombal@ug.edu.pl  w którym należy podać treść publikowanej informacji. Po akceptacji treści administrator wydarzeń odeśle bilet logowania, którego termin ważności wynosi 3 dni od wystawienia.

 

Niezbędne wymogi

Aby umieścić informację należy spełnić takie wymogi jak:

  • informacja musi być ulokowana w jednym z działów wydarzeń
  • wpisany tekst i grafika musi spełniać wszystkie wymogi edycyjne formularza do wprowadzenia
  • krótki opis wydarzenia musi być opracowany w dwóch wersjach językowych PL i EN

 

Publikacja Informacji

Następuje po wypełnieniu poprawnie formularza edycji wiadomości i zaakceptowaniu treści i formy przez moderatora. W niektórych przypadkach na publikacje informacji wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału