Open Week in the Economic Foundation

Posted on 2012-10-31

Fundacja Gospodarcza zaprasza studentów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Tydzień Otwarty w Fundacji Gospodarczej, który odbędzie się w dniach 12 - 16 listopada br. W trakcie Tygodnia Otwartego studenci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach oraz uzyskać bezpłatne porady związane z rozwojem własnych inicjatyw przedsiębiorczych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty obowiązują zapisy!

Zgłoszenia należy składać e-mailowo najpóźniej do dnia poprzedzającego dany warsztat na adres: fungos@fungo.com.pl z dopiskiem „Tydzień Otwarty w Fundacji Gospodarczej” bądź telefonicznie pod nr telefonów: 58 662 42 39, 58 662 42 43, 58 662 42 44.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) osoby zgłaszanej.