Harmonogram zapisów na moduły

Posted on 2022-05-27
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
ROK AKADEMICKI 2022/23kierunek: ekonomia


2 NS1*

(kierunek: EKONOMIA)

zapisy od:
2.06.2022, godz. 12.00


zapisy do:
10.06.2022, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 5 semestrze w roku 2022/23

Wybór modułów: Finanse i audyt  przedsiębiorstw (FAP), Ekonomia biznesu (EBI), Logistyka (LOG)


STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIAkierunek: ekonomia


1 NS2*

(kierunek: EKONOMIA)

zapisy od:
2.06.2022, godz. 12.00


zapisy do:
10.06.2022, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 3 semestrze w roku 2022/23

Wybór modułów: Doskonalenie procesów gospodarczych (DPG), Sprawozdawczość i audyt (SiA)kierunek: Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.


1 NS2*

(kierunek: HCT)

zapisy od:
2.06.2022, godz. 12.00


zapisy do:
10.06.2022, godz. 12.00

*przedmioty realizowane będą na 3 semestrze w roku 2022/23

Wybór modułów: Systemy telemedyczne (TM) , Projekty w ochronie zdrowia (PwOZ)