Władysław Grabski - Great Polish economists

Posted on 2022-05-09

      Serdecznie zapraszamy na seminarium „Wielcy polscy ekonomiści - Władysław Grabski” współorganizowane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego (1874–1938), autora reformy walutowej z 1924 r., którego dorobek współtworzy dziedzictwo polskiej ekonomii

Seminarium odbędzie się w czwartek 19 maja 2022 r. w godz. 11.00-13.00  w Auli im. T. Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 119/121.

Seminarium odbędzie się z udziałem dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej kadencji 2010-2016: prof. dr hab. Anny Zielińskiej-Głębockiej i prof. dra hab. Andrzeja Kaźmierczaka.

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak jest członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (w kadencji od 2016 r.), członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016, ekspert w zakresie finansów międzynarodowych i polityki monetarnej, który przedstawi „Narzędzia polityki monetarnej banku centralnego”.

Sylwetkę Władysława Grabskiego i jego dokonania przedstawi prof. dr hab. Anna Zielińska Głębocka, ekspert w zakresie polityki monetarnej i integracji ekonomicznej, członkini Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016.

Władysław Grabski (1874–1938) był politykiem, działaczem społecznym i ekonomistą. Pod jego kierownictwem dokonano reformy walutowej i skarbowej, czego efektem były wprowadzenie nowej waluty – złotego, sanacja budżetu państwa i zdławienie hiperinflacji.

Prelekcję pt. Spojrzenie ekonomistów na inflację. Komu ona pomaga a komu szkodzi wygłosi dr Grzegorz Pawłowski z Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Po prelekcji w ramach spotkania przewidziana jest także dyskusja z udziałem Prelegentów i Gości.
Serdecznie zapraszamy!


Program seminarium