Test access to the CEIC and SAGE Premier databas

Posted on 2020-12-28

Zapraszamy ponownie do testowania bazy danych CEIC Data. Serwis ten prezentuje informacje mikro i makro ekonomiczne, dotyczące krajów rozwiniętych i rozwijających się. Dzięki dostępowi do CEIC Data użytkownicy mają możliwość uzyskania wglądu w wielopoziomowe dane stale zmieniających się światowych gospodarek.

Baza SAGE Premier zapewnia dostęp do wielu recenzowanych czasopism z zakresu: nauk humanistycznych, socjologii, psychologii, nauk ścisłych, polityki, ekonomii i biznesu.

Zdalny dostęp do obu baz możliwy jest dla uprawnionych użytkowników przez system HAN.

CEIC oraz SAGE Premier.

Dostęp potrwa jeszcze do 31 grudnia 2020 roku.