Competition for Young Scholars - till 16.03.2020

Posted on 2020-03-03

Zapraszamy do Konkursu dla Młodych Naukowców

Uprzejmie zapraszamy pracowników wydziału i uczestników studiów doktoranckich do składania wniosków w Konkursie na projekty służące rozwojowi młodych naukowców w 2020 roku.

Informujemy, że Rada Dziekana Wydziału Ekonomicznego UG na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 r. pozytywnie zaopiniowała nowy Regulamin Konkursu na projekty służące rozwojowi młodych naukowców i formularze.

Wnioski należy składać w pok. 127.

Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 16 marca 2020 r.

 

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest rozliczenie zeszłorocznego projektu.

 

 regulamin

 formularze

 

 

Zapraszamy do konkursu