Winners of the MINIATURA competition

Posted on 2019-10-28

Pani dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, pracownik Wydziału Ekonomicznego UG, jest laureatką trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

 

Finansowanie badań otrzymało sześciu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Konkurs MINIATURA 3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. W konkursie na realizację działań takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 

 

Serdecznie gratulujemy!