The 10th Congress of Polish Economists

Posted on 2019-05-23

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zapraszamy do udziału w X Kongresie Ekonomistów Polskich organizowanego pod hasłem EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU, który odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. w hotelu Sheraton w Warszawie.


W czasie Kongresu będzie można uczestniczyć w czterech sesjach problemowych:

  • sesja I - Jednorodność czy pluralizm? Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych z uwzględnieniem miejsca ekonomii polskiej na tle ekonomii światowej (również wątki metaekonomiczne, w tym metodologiczna refleksja nad ekonomią)
  • sesja II - Sfera realna gospodarki - szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnymi
  • sesja III - Sfera regulacji gospodarki - rola instytucji, rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych, samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna
  • sesja IV - Kultura i edukacja ekonomiczna - Związki gospodarki z kulturą. Etyczny wymiar działalności gospodarczej i społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

Wszelkie informacje o Kongresie oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod linkiem: KONGRES
Zgłoszenia przyjęte przed 30 czerwca zwolnione są z części opłaty

Kontakt pod adresem: kongres.ekonomistow2019@pte.pl lub telefonicznie 22 551 54 40