Competition for Young Scholars

Posted on 2019-05-21

Zapraszamy do Konkursu dla Młodych Naukowców

Uprzejmie zapraszamy pracowników wydziału i uczestników studiów doktoranckich do składania wniosków w Konkursie Projektów Służących Rozwojowi Młodych Naukowców w 2019 roku.

Informujemy, że Rada Wydziału Ekonomicznego UG na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała zmiany w regulaminie konkursu i formularzach.


Wnioski należy składać do 24 czerwca br. w pok. 127.

Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest rozliczenie zeszłorocznego projektu.

 

 regulamin

 formularze

 

 

Zapraszamy do konkursu