Scientific conference – TranSopot 2014

Posted on 2013-11-08

 

Konferencja (26-27 maja 2014 r. w Sopocie) jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL.

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz referaty przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.transopot.ug.edu.pl, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konferencji.