Enroll in the 1st and 2nd degree studies

Posted on 2024-06-03

REKRUTACJA  NA  STUDIA 2024/2025

w systemie IRK od 3 czerwca 2024

ZAPRASZAMY NA STUDIA  I  i  II  STOPNIA  NA WYDZIALE EKONOMICZNYM


 
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W JĘZYKU POLSKIM


Opisy specjalności i modułów specjalnościowych:


Lista specjalności oferowanych na I stopniu studiów
Lista specjalności oferowanych na II stopniu studiów

 

Kierunek Ekonomia i kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarczeKierunek Ekonomia:


I stopień studiów stacjonarnych

 • Biznes elektroniczny
 • Ekonomia biznesu
 • Ekonomika transportu i logistyka
 • Innowacyjność w gospodarce
 • Przedsiębiorstwo – finanse i rynek


I stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

 • Podstawy biznesu
 • Ekonomia biznesu
 • Biznes online
 • Podstawy teorii przedsiębiorstw i innowacyjności
 • Finanse i audyt przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorstwo w innowacyjnej gospodarce
 • Podstawy transportu, spedycji i logistyki
 • Logistyka
 • Transport i mobilność
Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:


I stopień studiów stacjonarnych

 • Biznes międzynarodowy  NOWA SPECJALNOŚĆ od 2024/25
 • Finanse międzynarodowe i bankowość
 • Marketing międzynarodowy
 • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
 • Międzynarodowy transport i handel morski
 • Projekty w biznesie międzynarodowym


I stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej
 • Podstawy transakcji w handlu zagranicznym
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Obsługa transakcji w handlu zagranicznym
 • Menedżer w biznesie międzynarodowym
 • Transport morski w obsłudze handlu zagranicznego
Kierunek Ekonomia:


II stopień studiów stacjonarnych

 • Business Intelligence w otwartej gospodarce
 • Analityka biznesowa w przedsiębiorstwie  NOWA SPECJALNOŚĆ od 2024/25
 • E-commerce
 • Logistyka
 • Morskie sektory offshore
 • Strategie rozwoju biznesu


II stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

 • Wprowadzenie do finansów ACCA (dodatkowy moduł dla studentów zainteresowanych akredytowaną ścieżką ACCA)

 • Logistyka i transport
 • Finanse w przedsiębiorstwach (ACCA)
 • Doskonalenie procesów gospodarczych
 • Sprawozdawczość i audyt (ACCA)
 • Innowacyjne technologie informacyjne
 • Gospodarowanie finansami (ACCA)
Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:


II stopień studiów stacjonarnych

 • Globalne usługi finansowe NOWA SPECJALNOŚĆ od 2024/25
 • Handel zagraniczny
 • Międzynarodowe strategie marketingowe
 • Międzynarodowa ekonomia menedżerska
 • Międzynarodowy transport i handel morski


II stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

 • Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
 • Projekty w biznesie międzynarodowym
 • Strategie w biznesie międzynarodowym
 • Transport morski w biznesie międzynarodowym
 • Wyzwania w biznesie międzynarodowym
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu

 KIERUNKI W JĘZYKU ANGIELSKIM


Kierunek International Business


I i II stopień studiów stacjonarnych, prestiżowy kierunek, 15 lat doświadczenia, do roku akademickiego 2022/2023 jako specjalność na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zajęcia dydaktyczne w 100% w języku angielskim
 

Kierunek Logistics and Mobility

II stopień studiów stacjonarnych, innowacyjny kierunek wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, zajęcia dydaktyczne w 100% w języku angielskimKIERUNKI INTERDYSCYPLINARNE:

 
Kierunki prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UG:

Biznes chemiczny (I stopień studiów stacjonarnych),

Biznes i technologia ekologiczna (II stopień studiów stacjonarnych)


 

TERMINY REKRUTACJI
(rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, składanie dokumentów, listy kandydatów i przyjętych)
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji
 

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 

ZASADY REKRUTACJI

http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebieZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY !!!