Ogłoszenie wyborcze WKW nr 2 z dnia 22.03.2024r.

Posted on 2024-03-22

Ogłoszenie wyborcze WKW nr 2 z dnia 22 marca 2024 r.

Wybory do Senatu oraz Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

 


Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do Senatu oraz Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (zatrudnionych na stanowisku innym niż profesor lub profesor uczelni) Wydziału Ekonomicznego, które odbędą się w dniu 24 maja 2024 r.

Zgodnie z § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącej Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uchwałą nr 1/24 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2024-2028 z dnia 20 marca 2024 roku, liczba przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich (zatrudnionych na stanowisku innym niż profesor lub profesor uczelni) z Wydziału Ekonomicznego w Senacie UG wynosi: 1 osoba.


Uwaga: Do Senatu nie mogą kandydować osoby, które przez dwie ostatnie kadencje były członkami Senatu.


Zgodnie z § 43 ust. 1.3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego liczba przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich (zatrudnionych na stanowisku innym niż profesor lub profesor uczelni) z Wydziału Ekonomicznego w Kolegium Elektorów UG wynosi: 1 osoba.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Senatu / Kolegium Elektorów i przesłanie go do Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego (marek.szczepaniec@ug.edu.pl).


Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej


dr hab. Marek Szczepaniec
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Załącznik 1: Ogłoszenie wyborcze

Załącznik 2. Oświadczenie kandydata