Enroll in the 1st and 2nd degree studies

Posted on 2023-06-12

Zapraszamy na studia I i II stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG

 
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W JĘZYKU POLSKIM

Opisy specjalności i modułów specjalnościowych:


 
Kierunek Ekonomia i kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze


Kierunek Ekonomia:


I stopień studiów stacjonarnych

Biznes elektroniczny
Ekonomia biznesu
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Przedsiębiorstwo – finanse i rynek

I stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

Podstawy biznesu
Ekonomia biznesu
Biznes online

Podstawy teorii przedsiębiorstw i innowacyjności
Finanse i audyt przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo w innowacyjnej gospodarce

Podstawy transportu, spedycji i logistyki
Logistyka
Transport i mobilność


Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:


I stopień studiów stacjonarnych

Biznes międzynarodowy
Finanse międzynarodowe i bankowość
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Projekty w biznesie międzynarodowym

I stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

Podstawy przedsiębiorczości międzynarodowej
Podstawy transakcji w handlu zagranicznym
Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Obsługa transakcji w handlu zagranicznym
Menedżer w biznesie międzynarodowym
Transport morski w obsłudze handlu zagranicznego


Kierunek Ekonomia:


II stopień studiów stacjonarnych

Business Intelligence w otwartej gospodarce
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
E-commerce
Logistyka
Morskie sektory offshore
Strategie rozwoju biznesu

II stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

Wprowadzenie do finansów ACCA (dodatkowy moduł dla studentów zainteresowanych akredytowaną ścieżką ACCA)

Logistyka i transport
Finanse w przedsiębiorstwach (ACCA)
Doskonalenie procesów gospodarczych
Sprawozdawczość i audyt (ACCA)
Innowacyjne technologie informacyjne
Gospodarowanie finansami (ACCA)Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:


II stopień studiów stacjonarnych

Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski

II stopień studiów niestacjonarnych

Moduły specjalnościowe:

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw
Projekty w biznesie międzynarodowym
Strategie w biznesie międzynarodowym
Transport morski w biznesie międzynarodowym
Wyzwania w biznesie międzynarodowym
Społeczna odpowiedzialność biznesu


KIERUNKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Kierunek International Business

I i II stopień studiów stacjonarnych, prestiżowy kierunek, 15 lat doświadczenia, do roku akademickiego 2022/2023 jako specjalność na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, zajęcia dydaktyczne w 100% w języku angielskim
 
Kierunek Logistics and Mobility

II stopień studiów stacjonarnych, innowacyjny kierunek wychodzący naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, zajęcia dydaktyczne w 100% w języku angielskim


KIERUNKI INTERDYSCYPLINARNE:
 
Kierunki prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UG:

Biznes chemiczny (I stopień studiów stacjonarnych),

Biznes i technologia ekologiczna (II stopień studiów stacjonarnych)


Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UG:

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology (II stopień studiów niestacjonarnych)
 

TERMINY REKRUTACJI
(rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, składanie dokumentów, listy kandydatów i przyjętych)
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji
 
DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej
 
ZASADY REKRUTACJI
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebieZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!