Maritime and offshore specializations

Posted on 2023-03-17

14 i 15 marca 2023 r. Uniwersytet Gdański zaprezentował swoją ofertę edukacyjną oraz w zakresie współpracy badawczej i projektowej w ramach Targów Edukacyjnych EDU Offshore Wind.

Była to okazja do zaprezentowania szerokiej oferty Uniwersytetu Gdańskiego licealistom i uczniom szkół branżowych. W Targach wzięło udział ok. 5 tys. osób, w tym podmioty i wystawcy sektora offshore i związani z gospodarką morską.

Z potencjałem Uniwersytetu Gdańskiego do kształcenia nowych kadr sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej mogły się zatem zapoznać tysiące uczestników wydarzenia. Stoisko UG było otwarte dla uczniów, studentów oraz przedstawicieli podmiotów sektora offshore, z którymi nasza uczelnia prowadzi już wspólne projekty, jak i z tymi, którzy chcieliby nawiązać współpracę z Uniwersytetem Gdańskim.

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG przedstawiali wszechstronny potencjał Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w rozwoju sektora offshore podczas prezentacji i prelekcji.

Na Wydziale Ekonomicznym jesteśmy silnie powiązani z gospodarka morską od początku jego powstania, a morskie tradycje sięgają Wyższej Szkoły Handlu Morskiego.


Obecnie kształcimy na specjalnościach studentów, którzy są w stanie wesprzeć rozwój sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej i gospodarki morskiej. Są to:Wyspa Uniwersytetu Gdańskiego była największą ekspozycją uczelnianą na targach i jednocześnie najchętniej odwiedzaną, tworzoną przez zaangażowanie pracowników i naukowców z Wydziału Chemii, Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego.

Wydział Ekonomiczny reprezentowali: dr Magdalena Markiewicz (prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym), dr Małgorzata Bielenia i dr Marek Reysowski.


Zapraszamy na studia związane z gospodarką morską, morską energetyką wiatrową oraz morskimi sektorami offshore!

Relacja na głównej stronie Uniwersytetu Gdańskiego:
Uniwersytet Gdański na największych targach edukacyjnych dotyczących Morskiej Energetyki Wiatrowej