Invitation to a lecture by practitioners of ING

Posted on 2023-02-28

01.03.2023 r. odbędą się zajęcia dla studentów WE UG nt. „Analiza finansowa, źródła finansowania, wskaźniki i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw. Studia przypadków” prowadzone przez praktyków – bankowców z ING Banku Śląskiego.
 

Zapraszamy studentów do uczestniczenia w zajęciach.

Godz. 9.45-11.15, sala C 204


Zajęcia odbywają się w ramach umowy ING Banku Śląskiego z Wydziałem Ekonomicznym UG.

Od 2012 r. odbywają się w ramach programu „Tajniki praktycznej bankowości”.
 

Zapraszamy chętnych studentów do uczestniczenia w zajęciach!