NKL students' success in PKM & FarU competition

Posted on 2023-02-16

8 lutego 2023 roku zakończył się drugi etap konkursu „Kolej na Południe”, organizowanego wspólnie przez Pomorską Kolej Metropolitalną (PKM) oraz Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU), w ramach którego międzyuczelniane zespoły studentów z Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoPolitechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego opracowywały koncepcje funkcjonowania przyszłych przystanków linii PKM Południe.

 

Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt zatytułowany „Przesiądź się na kulturę” opracowany przez studentów: Agata Karczewska (GUMed), Daria Szczygielska (GUMed), Patrycja Stawska (PG), Małgorzata Maina (PG) oraz Patryk Pliszczyński i Jakub Durawa z Naukowego Koła Logistyki UG.

 

Według autorów najlepszego projektu środki transportu powinny być zintegrowane, wykorzystywać narzędzia z sektora Big Data, co uczyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi, ale powinny też angażować użytkowników i dbać o środowisko. Pomysłodawcy mają na to gotowe propozycje rozwiązań np. utworzenie ścieżki piezoelektrycznej, która w trakcie poruszania się po niej może wytwarzać energię i zwracać ją z powrotem do systemu obiegu energii stacji. Do generowania ruchu na ścieżce miałaby posłużyć aplikacja, która nie tylko będzie umożliwiać zakup biletów czy sprawdzanie rozkładu jazdy, ale też zachęcać użytkowników do zliczania kroków, zbierania punktów lojalnościowych, a następnie ich wymiany na taryfy zniżkowe.


Więcej informacji o konkursie i jego laureatach znaleźć można na stronie internetowej: https://pkm-poludnie.pl/