Erasmus +K107 recruitment with non-EU countries

Posted on 2022-12-19

W ramach grantów Erasmus+ K107 Wydziału Ekonomicznego UG istnieje możliwość złożenia aplikacji na mobilność w roku akademickim 2022/23. Projekt dotyczy współpracy w zakresie usług edukacyjnych i zakłada wyjazd studyjny  z prowadzeniem zajęć w wymiarze 8 godzin pracowników WE. Jednym z celów wyjazdu jest zapoznanie się ze strategią i doświadczeniem w rozwijaniu usług edukacyjnych.

 

  1. Zgodnie z założeniami projektu pracownicy aplikujący  powinni spełniać następujące kryteria:
  • posiadanie co najmniej stopienia doktora i staż powyżej 5 lat z doświadczeniem prowadzenia zajęć w języku angielskim,
  • doświadczenie związane z promocją usług dydaktycznych,
  • pełnienie funkcji kierownika programów prowadzonych w języku angielskim na poziomie executive, oznaczające realny wpływ na udoskonalenie modelu nauczania dostosowującego kwalifikacje i umiejętności absolwentów do potrzeb zmieniających się warunków międzynarodowego otoczenia gospodarczego,
  • praca na rzecz programów Erasmus.

 

Aplikacja powinna zawierać szczegółową propozycję wykładów w wymiarze 8 godzin oferowanych na uczelni zagranicznej i oczekiwanych rezultatów podniesienia kompetencji dydaktycznych oraz promocji usług edukacyjnych.

Aplikacje, zgodnie z powyższymi kryteriami  proszę składać wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora projektu dr Renaty Orłowskiej  (renata.orlowska@ug.edu.pl) do dnia: 23 grudnia 2022 do godz. 15.00.

W ramach obowiązujących umów Erasmus +, wyjazdy dotyczą uczelni, z którym WE UG ma podpisane umowy 2020-2022: WSU, Kobe GSB, UJ RPA, YU Jordan. W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny: 725994477.