Class schedule

Posted on 2022-09-23Poniżej znajduje się opis procedury dodawania kalendarza zajęć do programu MS Kalendarz dla studentów, wchodzącego w skład pakietu Office365 (kalendarz można dodać też do Kalendarza Google i MacOS).

Opisaną procedurę należy wykonać raz, a zaplanowane wydarzenia i zajęcia będą aktualizowały się automatycznie!


Opis procedury dodawania kalendarza zajęć