Nowy projekt NCN na Wydziale Ekonomicznym

Posted on 2022-05-30

Z radością przyjęliśmy informację, że projekt "Społeczno-psychologiczne czynniki motywujące do wspierania społecznych i komercyjnych kampanii crowdfundingowych", którego kierownikiem jest dr Joanna Adamska-Mieruszewska z Katedry Zrównoważonych Procesów Rynkowych Wydziału Ekonomicznego UG uzyskał dofinansowanie w wysokości 192 760,00 zł w ramach konkursu SONATA17 Narodowego Centrum Nauki.


Serdecznie gratulujemy!


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 22 i SONATA 17. W sumie złożono łącznie 3005 wniosków, a ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Laureatki i laureaci konkursu otrzymają niemal 740 mln zł na realizację projektów naukowych z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. Naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego przyznano finansowanie na 14 projektów na łączną kwotę  15 327 777,00 zł dla Uczelni.

Link do komunikatu na stronie UG: https://ug.edu.pl/news/pl/3391/15-mln-dofinansowania-z-ncn-na-projekty-naukowcow-z-ug