Additional enrollment Erasmus +K107 Grant

Posted on 2022-05-18

W ramach grantu Erasmus+ K107 Jordania  istnieje możliwość złożenia aplikacji na mobilności w wymiarze 5 dni roboczych w miesiącu czerwcu 2022. Projekt dotyczy współpracy w zakresie usług edukacyjnych i zakłada wyjazd studyjny pracowników uczelni. Jednym z celów wyjazdu jest zapoznanie się ze strategią i doświadczeniem w rozwijaniu usług edukacyjnych.


Zgodnie z założeniami projektu pracownicy aplikujący  powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadanie co najmniej stopienia doktora i staż powyżej 5 lat z doświadczeniem prowadzenia zajęć w języku angielskim,
  • doświadczenie związane z promocją usług dydaktycznych,
  • pełnienie funkcji kierownika programów prowadzonych w języku angielskim na poziomie executive, oznaczające realny wpływ na udoskonalenie modelu nauczania dostosowującego kwalifikacje i umiejętności absolwentów do potrzeb zmieniających się warunków międzynarodowego otoczenia gospodarczego,
  • praca na rzecz programów Erasmus.Aplikacja powinna zawierać szczegółową propozycję wykładów w wymiarze 8 godzin oferowanych na uczelni zagranicznej (Yarmouk University) i oczekiwanych rezultatów podniesienia kompetencji dydaktycznych oraz promocji usług edukacyjnych.

Aplikacje, zgodnie z powyższymi kryteriami  proszę składać drogą mailową na adres koordynatora projektu dr Renaty Orłowskiej  (renata.orlowska@ug.edu.pl) do dnia 19 maja 2022 r. do godz. 15.00.