PhD thesis defense

Posted on 2021-05-20

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Rafała KNITERA


na temat: „Polityka inwestycyjna miast powiatowych i jej wpływ na lokalny rozwój gospodarczy - studia wybranych miast z województwa pomorskiego”


Promotor:

  • dr hab. Henryk Ćwikliński
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jacek Szlachta
    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 9 czerwca 2021 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110.
Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.